Trình tự các chuyển động của khuôn | Kiến Thức Ngành Nhựa Việt Nam

Trình tự các chuyển động của khuôn

Khuôn ép nhựa 0 lượt xem

Trong phần này, bạn sẽ học về mô phỏng từng bước chuyển động mở khuôn bằng hình ảnh. Xem “Chức năng của sản phẩm đúc – Xử lý phần không góc thoát ” Chi tiết cho điểm quan trọng (Lõi trượt và lõi nới lỏng) trong mỗi bước

Mở Khuôn ( Bắt đầu) …khuôn đã đóng

Nhựa nóng chảy điền đẩy khuôn, Khi nguội và đông đặc “solidification” hoàn toàn, Khuôn, sẽ đóng dưới áp lực lớn, từng bước từ bắt đầu tới mở ra.

Nếu ở đây có phần không góc thoát “undercut” trên sản phẩm ở một điểm, nó sẽ được sử lý cùng một lúc. Việc này được thực hiện bởi chốt xiên “angular pin” và lõi trượt “slide core”, Do vậy đòi hỏi phải có sự tính toán giữa chốt xiên và con trượt.

 

      • Nếu góc nghiêng của con trượt

a

      •  là không không lớn hơn góc nghiêng của chốt xiên

b 

      • ,như vậy chúng sẽ va chạm với nhau khi mở khuôn/đóng khuôn.
Giá trị nên lấy : a=b + góc hở (góc hở = 2 đến 5, tuy nhiên, b 20)

Khuôn mở hoàn toàn

Sau khi the chốt xiên “angular pin” ra khỏi hết lõi trượt “slide core”, khuôn mở nhanh. lõi trượt phải được thoát ra khỏi vị trí phần không góc thoát “undercut” trên sản phẩm tại điểm đó.

Dàn đẩy đi lên … tấm đẩy đi lên

The tấm đẩy “ejector plate” đẩy các chốt đẩy “ejector pin” và lõi nới lỏng “loose core” bởi phần đẩy của thiết bị trên khuôn, và sản phẩm từ từ rời ra.
Cần đặc biệt chú ý kiểm tra để không có gân “ribs” và vấu “bosses” trên hành trình của lõi nới lỏng di chuyển (khoảng hành trình). Bời vì lõi nới lỏng không không di chuyển bên trong của gân và vấu.

 

 

Đẩy sản phẩm rơi ra ngoài …Tấm đẩy hết hành trình

Khi tấm đẩy “ejector plate” đi hết hành trình, thì lõi tháo lỏng “loose core” phải di chuyển về phía có thể tháo sản phẩm ra được.
phải chú ý đến phần sau đây khi xử lý phần không góc thoát “undercut” sử dụng lõi nới lỏng.

Nếu lõi nới lỏng không di chuyển về phía trong để sản phẩm có thể tháo ra được, thì sẽ không lấy được sản phẩm ra.

Giá trị nên lấy : A =B + (3 tới 5) mm

B : Độ dài của phần không góc thoát

 

Ngoài ra, Nếu hành trình đẩy của sản phẩm là h, góc nghiêng của Cần đẩy “slide rod” a sẽ là:
a=(A/h)
Chú ý đừng để lõi nới lỏng chạm vào các khi nó được đẩy ra hết hành trình.

Khuôn Bắt đầu đóng lại

Sản phẩm được tháo ra và khuôn bắt đầu đóng.
Khi chốt hồi “return pin” đập vào tấm chày “cavity plate”, khoảng hở giữa chốt đẩy “ejector pin” và tấm chày phải lớn hơn độ dày của sản phẩm.

Khuôn đóng hoàn toàn

Khi chốt hồi “return pin” chạm vào tấm chày “cavity plate”, mang tấm đẩy “ejector plate” xuống, và kéo theo chốt đẩy “ejector pin” và lõi nới lỏng “loose core”.
Ngay trước khi khuôn đóng hoàn toàn, lực kẹp khuôn tăng từ thấp đến cao.
Trong trường hợp này khuôn có thể bị phá hủy nếu khuôn đang kẹp với lực kẹp lớn khi có dị vật ở trong khuôn.

Chu kỳ ép ..Chuyển động của cả chu kỳ

Khuôn mở hoàn toàn
Khuôn đóng hoàn toàn

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *