Cấu trúc của khuôn ép nhựa

Ngày đăng: 06/01/2024

Cấu trúc cơ bản của khuôn ép nhựa tùy thuộc vào các yếu đố như: Hình dạng sản phẩm đúc, sản lượng, vật liệu đúc, vị trí để cổng phun, cũng như năng lực sản xuất và kỹ năng công nghệ.

Cấu tạo của khuôn thường được phân loại theo các dạng như: Khuôn 2 tấm, khuôn 3 tấm, khuôn không kênh dẫn nhựa, và khuôn đặc biệt. Mỗi loại dạng cấu tạo có đặc điểm riêng

Khuôn ép nhựa hai tấm

Khuôn hai tấm là dạng khuôn được sử dụng phổ biến nhất, có mặt phân khuôn chia khuôn thành 2 phần gọi là bên Tĩnh (cố định), và bên động (di động).

Ưu điểm khuôn 2 tấm:

- Cấu trúc đơn giản hơn khuôn 3 tấm, hay là khuôn không rãnh dẫn nhựa.

- Giá thành khuôn giảm

- Hệ thống rót nhựa có thể sử dụng cổng phun dạng: Cổng phun side, Cổng phun trực tiếp, công phun xiên ngầm. Cổng phun side, và cổng phun trực tiếp hay được sử dụng.

 + Với cổng phun ngầm tam có thể tách sản phẩm khỏi cổng phun khi khuôn mở ra, khiến cuống nhựa trên sản phẩm được cắt bỏ trực tiếp, và sản phẩm và cuống rơi ra ngoài khuôn.

Nhược điểm khuôn 2 tấm:

- Cổng phun side ( phun ngang) và cổng phun trực tiếp cần phải có thao tác loại bỏ cuống phun nhựa, do vậy không phù hợp cho nhà máy tự động hóa, và tốn thêm nhân công.