Đặc tính của các loại nhựa

Các loại nhựa sử dụng trong đúc khuôn như abs, pp, pom, pf, Fp , Ứng dụng trong công nghiệp cũng như dân dụng Đặc Tính Của Nhựa Dùng Đúc Trong Khuôn: Nhựa có tính chất gồm 5 tiêu chuẩn. Tính chất được...

Chất lượng sản phẩm đúc nhựa

Công nghệ ép phun là một phương pháp đúc tiên tiến và kinh tế mà phương pháp này cho phép đúc sản lượng lớn, hình dạng sản phẩm phức tạp, độ chính xác cao. Chất lượng của sản phẩm đúc...