Xu ly undercut tren khuon

"Undercut" hay còn gọi là phần không góc thoát của sản phẩm trên khuôn là phần thắt hay còn gọi là phần lõm của sản phẩm đúc. Trường hợp sản phẩm đúc có phần undercut, kết cấu khuôn cũng trở...

Vai trò của từng phần trên khuôn ép nhựa

Khuôn ép nhựa là một kết cấu kim loại khá phức tạp, được cải tiến và phát triển qua các thế hệ, nhưng nhìn chung lại các bộ khuôn đều có các phần như sau: Chày và Cối - Chày và cối -...