Xu ly undercut tren khuon

"Undercut" hay còn gọi là phần không góc thoát của sản phẩm trên khuôn là phần thắt hay còn gọi là phần lõm của sản phẩm đúc. Trường hợp sản phẩm đúc có phần undercut, kết cấu khuôn cũng trở...