Xu ly undercut tren khuon

Ngày đăng: 14/01/2024

"Undercut" hay còn gọi là phần không góc thoát của sản phẩm trên khuôn là phần thắt hay còn gọi là phần lõm của sản phẩm đúc. Trường hợp sản phẩm đúc có phần undercut, kết cấu khuôn cũng trở nên phức tạp hơn. Vì khi đẩy sản phẩm ra khỏi lòng khuôn, ta cần một cơ cấu để phần undercut của sản phẩm được thoát trước khi sản phẩm được đẩy ra khỏi khuôn.

Có nhiều cách khác nhau để xử lý undercut , tùy theo góc thoát ở phần thân trong hay ngoài sản phẩm, và theo yêu cầu của khách hàng.