Chất lượng sản phẩm đúc nhựa

Ngày đăng: 15/01/2024

Công nghệ ép phun là một phương pháp đúc tiên tiến và kinh tế mà phương pháp này cho phép đúc sản lượng lớn, hình dạng sản phẩm phức tạp, độ chính xác cao. Chất lượng của sản phẩm đúc rất khác nhau phụ thuộc vào khả năng của máy ép phun, cũng như độ chính xác và chức năng của máy ép phun. Ngoài ra còn chịu ảnh hưởng lớn bởi nguyên liệu đầu vào "molding material ".

Sự kết hợp nhiều nhân tố khác nhau tác động đến chất lượng sản phẩm đúc, chất lượng cao của sản phẩm đúc sẽ đạt được khi đạt được điều kiện thuận lợi của tất cả các nhân tố.