Trình tự chuyển động khi mở khuôn ép nhựa

Ngày đăng: 06/01/2024

Khuôn ép nhựa được lắp trên máy ép nhựa, chuyển động theo chu kỳ đúc phun, khi 2 đầu của khuôn tiếp xúc với 2 mặt trên máy.

Trong phần dưới đây bạn sẽ xem mô phỏng chuyển động của bộ khuôn khi mở ra, đồng thời các linh kiện khuôn như lõi trượt, hệ thống đẩy sản phẩm chuyển thông mở theo để tháo sản phẩm ra ngoài khuôn.

Bắt đầu mở khuôn trên máy ép

Khi khuôn được lắp trên máy ép nhựa, khuôn được đóng với áp lực lớn của máy ép phun. Sau đó nhựa nóng chảy đã được bơm đầy vào lòng khuôn, khi khuôn được làm nguội hoàn toàn.

Khuôn từ từ được mở ra, và chốt xiên xử lý phần không góc thoát trên khuôn cũng sẽ từ từ nới ra, bị tác động bởi chốt xiên và con trượt làm cho slide chạy ra bên ngoài, tạo độ thoát dần dần cho sản phẩm đúc. Do vậy người thiết kế cần tính toán rất chi tiết giữa chốt xiên và con trượt.

Nếu góc nghiêng của con trượt là a là không lớn hơn góc nghiêng của chốt xiên b, như vậy chúng sẽ không bị va chạm với nhau khi đóng mở khuôn.

Khuôn được mở hoàn toàn trên máy ép nhựa

Sau khi chốt xiên ra khỏi hết con trượt slide, khuôn được mở nhanh hơn và con trượt thoát khỏi vị trí phân khuôn.

Hệ thống đẩy đẩy sản phẩm đúc ra khỏi khuôn