Khử và thông khí trên khuôn

Ngày đăng: 14/01/2024

Khi chất dẻo điền đầy lòng khuôn mẫu, không khí và nhựa nóng chảy sẽ sinh khí, khi này sẽ được thiết kế để có vị trí đưa ra khỏi lòng khuôn. Quá trình này gọi là khử khí và thông khí

Nếu khử khí và thông khí không tốt trên khuôn sẽ sinh ra vấn đề sau:

  • Do dòng chảy chất dẻo lỏng, không khí trong khuôn sẽ bị nén lại, và khí nén nóng làm tăng nhiệt độ của chất dẻo lỏng, sẽ gây ra khuyết tật đúc nhưa các đốm màu hoặc vết cháy.
  • Nếu áp suất đẩy khí được nâng lên quá cao, thì bavia có thể sinh ra xung quanh mặt phân khuôn do sự cản trở khí trong khuôn.
  • Vì sự cản trở khí trong khuôn, sự khuyết thiếu có thể xuất hiện. Ngoài ra có các khuyết tật trong khuôn như đường hàn "weldlines" hay các vết chảy "Flow Marks" có thể xuất hiện.
  • Vấn đề ở trên có thể giải quyết bằng cách giảm tốc độ phun ở thông số hợp lý. Tuy nhiên do nhiệt độ khuôn cần được đặt cao hơn nên chu kỳ đúc sẽ dài hơn.