Chất lượng sản phẩm đúc nhựa

Công nghệ ép phun là một phương pháp đúc tiên tiến và kinh tế mà phương pháp này cho phép đúc sản lượng lớn, hình dạng sản phẩm phức tạp, độ chính xác cao. Chất lượng của sản phẩm đúc...

Xác định vật liệu làm khuôn ép nhựa

Vật liệu của khuôn được xác định tùy vào công dụng của nó, các sản phẩm trên khuôn hầu hết được làm bằng thép như các tấm khuôn, lòng lõi của khuôn, các linh kiện khuôn mẫu như bạc cuống...

Chọn kích thước khuôn ép nhựa

Kích thước của khuôn gắn liền với máy ép nhựa, được xác định bởi hình dạng của chi tiết liên quan hoặc phương pháp phun, khi đó kích thước của khuôn bị giới hạn bởi kích thước của trụ dẫn...

Khử và thông khí trên khuôn

Khi chất dẻo điền đầy lòng khuôn mẫu, không khí và nhựa nóng chảy sẽ sinh khí, khi này sẽ được thiết kế để có vị trí đưa ra khỏi lòng khuôn. Quá trình này gọi là khử khí và...

Hệ thống làm mát trên khuôn mẫu

Hệ thống làm mát là phần không thể thiếu trên khuôn ép nhựa, khi nhựa nóng chảy được bơm đầy lòng khuôn, nước lạnh sẽ được và đường làm mát được thiết kế xung quanh sản phẩm đúc, để nhựa...

Hệ thống đẩy trong khuôn ép nhựa

Hệ thống đẩy trong khuôn được thiết kế tùy theo hình dạng của sản phẩm và yêu cầu của khách hàng mà thiết kế các kiểu dạng khác nhau, để dễ dàng đẩy sản phẩm đúc ra khỏi lòng khuôn,...