Chọn kích thước khuôn ép nhựa

Ngày đăng: 14/01/2024

Kích thước của khuôn gắn liền với máy ép nhựa, được xác định bởi hình dạng của chi tiết liên quan hoặc phương pháp phun, khi đó kích thước của khuôn bị giới hạn bởi kích thước của trụ dẫn của máy "tie bar", hướng khuôn, và hành trình kẹp khuôn.