Khuôn mẫu là gì?

Khuôn mẫu là một dụng cụ làm bằng kim loại để sản xuất sản phẩm nhanh hơn, rẻ hơn, và ổn định hơn. Khuôn bánh quy hình con cá Có rất nhiều kiểu khuôn mẫu để đúc các sản phẩm khác nhau,...